Senior Prize-Giving 2018 Headmasters Speech

Tīhei mauri ora, he mihi ki te runga rawa He mihi ki Taranaki te maunga
Te whare e tū ake nei, tēnā koe
Te marae kei waho rā, tēnā koe

Ki a koutou rā te kanohi ora,
te iwi o Te Atiawa nui tonu